İngiltere Lise Eğitimi

İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere’de zorunlu eğitim 5 yaşında başlar ve 16 yaşına kadar sürmektedir. İngiltere’deki okullar temel olarak 2’ye ayrılmaktadır. State Schools denilen devlet okulları ve Independent School yani özel okullar.

5 yaşına girmiş çocuklar zorunlu olarak Reception adı altındaki ana okullara başlarlar. Ancak Türkiye’de kinden farklı olarak, burada çocuklara okuma ve yazma öğretilmeye başlanır. Reception’ı bitiren çocuklar 1.sınıftan 6. sınıfa kadar olmak üzere Primary School(İlk öğretim) eğitimlerini tamamlarlar. İlk öğretim sonunda çocuklar (11 ve 12 yaş) 5 yıl sürecek secondary schools’lara geçiş yaparlar. Secondary School’lar 2 ‘ye ayrılır. Akademik yeterlilik istemeyen ve ilk öğretimini tamamlamış her öğrencinin gidebileceği okullar(Comphrensive Secondary) ve akademik açıdan başarılı olan öğrencilerin gidebileceği Grammer School‘lardır. Grammer School lar 2. ve 6.sınıf sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre başarılı öğrencileri almaktadır.

Secondary Schoollar toplamda 10.,11.,12.,GCSE1 ve GCSE2 sınıfları olarak toplam 5 yıl sürer. 5. yılın sonuna gelen öğrenciler (15/16 yaş) GCSE sınavlarına girerler ve böylece secondary school’lardan GCSE sertifikaları ile mezun olurlar.

GCSE(General Certificate of Secondary Education) sınavları oldukça önemli sınavlardır. Özellikle İngiltere’deki Oxford ve Cambridge gibi üniversiteler öğrencilerin yeterliliklerine bakarken GCSE diplomalarınıda göz önünde bulundururlar.

Secondary School’ u tamamlayan öğrenciler, dilerlerse eğitim hayatını burada bitirip iş hayatına geçiş yapabilirler. Eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler ise toplamda 2 yıl sürecek A-Level yada IB (International Baccalaureate) eğitimlerine başlarlar. 

A-Level ve IB eğitimleri Sixth Form Colleges adı altında eğitim veren kurumlarda alınabilir. Burada öğrenciler Üniversite’ de hangi bölümde okumak istiyorlarsa, buna göre dersler seçebilirler.  2 yıllık A-Level yada IB eğitimini tamamlayan öğrenciler A-Level sınavlarına girerler ve aldıkları sonuçlara göre üniversite başvurularını yapabilirler.

Kısacası İngiltere eğitim sistemini aşağıdaki şemada gösterebiliriz.

Primary School (5 - 11 yaş)
Reception
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6
Secondary School (12 - 15 yaş)
Year 7
Year 8
Year 9
GCSE 1
GCSE 2 ( GCSE sınav yılı)
A Level or IB (16 - 18 yaş)
A Level - 1
A Level - 2
Üniversite (18+ yaş)
Year 1
Year 2
Year 3
Yüksek Lisans (21+ yaş)
Year 1

Sıkça Sorulan Sorular

İngiltere’de lise yılları uluslararası öğrenciler için ülkeye alışma süreci ve kültürünü öğrenme açısından oldukça faydalı yıllardır. Üniversite öncesi GCSE ve A-Level programlarının alındığı 4 yıllık süreçte, öğrenciler İngilizce dil kabiliyetlerini en üst düzeye çıkararak, üniversite öncesi bir üstünlük sağlamış olurlar. Üniversite’ye geçişlerde aranan A-Level yada IB diplomalarını İngiltere’deki üniversite başvurularında kullanabilecekleri gibi tüm dünya üniversiteleri başvurularında da kullanabilirler. Ayrıca Oxford ve Cambridge gibi köklü okulların GCSE diplomalarını talep etmeleri, İngiltere’de okumuş olan öğrenciler içinde bir fırsat yaratmış olur.

GCSE ( General Certificate of Secondary Education), ortaöğretimin (Secondary School) son 2 yılını kapsamaktadır. Öğrenciler bu 2 senede GCSE sınavlarına hazırlanırlar ve toplamda 9 ana dersten GCSE sınavlarına girerler. Öğrenciler ana ders olarak matematik, fen, ingilizce vb. gibi dersleri, tarih,coğrafya,Almanca gibi dersleri ise seçmeli olarak alabilirler. Akademik olarak üniversite hayatına devam edecek öğrenciler için GCSE sınavlarında alınan sonuçlar, öğrencinin iyi üniversitelerden kabul alması için oldukça destekleyicidir.

A Level GCSE yıllarını tamamlamış 16 yaşındaki öğrencilerin Üniversite’de istedikleri bölümlere girebilmeleri için ön aşamada onları bölümleri ile ilgili hazırlayan 2 yıllık bir programdır. Öğrenciler yılda 3 yada 4 ders alarak bunlardan A*, A,B,C, D ve E notlarını alarak mezun olurlar. A Level eğitiminden başarı ile mezun olmuş bir öğrenci İngiltere yada dünyadaki üniversitelerde diledikleri bölümlerde okuma şansına sahiptir. 

International Baccalaureate yani Uluslararası Bakalorya olarak adı geçen IB eğitimi A Level gibi 2 yıl sürmektedir. Tüm dünya üniversitelerinde geçerliliği olan bu diploma ile öğrenciler İngiltere yada diğer ülkelerdeki diledikleri üniversite ve bölümlerden kabul alabilirler. IB eğitimi Türkiye’deki bazı liselerin 11 ve 12. sınıflarında verilmektedir. Öğrenciler okumayı düşündükleri ülkelere göre Fransızca, İngilizce yada İspanyolca olarak bu eğitimi alabilmektedir. Toplamda 6 ana alandan dersler alınmaktadır. Bu alanlar, Matematik, Fen bilimleri, sosyal bilimler, Dil eğitimi, Sanat bilimi ve İngilizce’dir.

Bilgi istek formu

Bilgilerinizi doldurun, en kısa sürede size geri dönelim…