ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE

Genellikle 17 yaş ve üzeri kişilerin akademik eğitim aldıkları kurumlardır. Üniversite, politeknik enstitüler, teknoloji enstitüleri, yüksek eğitim kolejleri gibi birçok farklı isimle karşımıza çıkabilmektedir. Araştırma ya da eğitim alanlarına göre fakülte veya okullara bölünürler. Hangi ülkede, hangi üniversitede ya da hangi programda eğitim aldığınıza bağlı olarak, bir akademik yıl 2 veya 3 sömestirden oluşabilir. Derslerin başlangıç tarihi de yine eğitim aldığınız kurum ya da bölüme göre değişiklik gösterebilir.

Üniversite programları genellikle lisans ve lisans sonrası programlar olmak üzere ikiye ayrılır;

Profesyonel hayata giriş için temel eğitim sunan lisans programları, hangi ülkede eğitim aldığınıza bağlı olarak 3 ya da 4 yılda tamamlanmaktadır. Lisans sonrası programlar, mezunlar için sertifika – diploma programları, yüksek lisans (master) programları ve doktora programlarından oluşmaktadır. Genellikle sertifika – diploma programları ve yüksek lisans programları (taught programlar) profesyonel iş hayatınıza bağlı eğitimler sunarken, araştırmaya dayalı yüksek lisans programları (research masters) ve doktora programları akademik kariyer yapmak isteyen kişilere uygun programlardır.

Birçok öğrenci ülkesindeki üniversite eğitimini tamamladıktan sonra kendini ve vizyonunu daha fazla geliştirmek adına yurt dışında eğitimini yüksek lisans ve doktora ile devam ettirmektedir ya da ikinci bir üniversite okumaktadır. Ayrıca lise mezunları da gerekli şartları karşıladıkları takdirde yurt dışında birçok ülkeye üniversite eğitimi için kabul edilmektedir. Bununla birlikte ülkesinde üniversite eğitimi gören bir öğrenci eğitim hayatına dönemlik ya da sürekli olarak yurt dışında bir üniversitede devam edebilmektedir.

 

İNGİLTERE’DE ÜNİVERSİTE

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda ülkelerinin oluşturduğu Birleşik Krallık’a tek bir vize alınarak gidilebilmesine karşın, bu ülkelerin kendi içinde eğitim bakanlıkları ve kendilerine özgü eğitim sistemleri vardır.

Ancak İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın eğitim sistemleri birbirine çok benzerken İskoçya bu üç ülkeye göre daha farklı bir eğitim sistemine sahiptir. İskoçya’daki bütün üniversiteler Scotland University adı altında tek bir üniversitenin bünyesinde toplanmıştır. Scotland University yüksek bir eğitim kalitesine sahip olmakla beraber öğrenciler için esnek bir müfredat da sunmaktadır. Böylelikle öğrenciler istedikleri alanla ilgili programları kendileri belirlerken, seçilen bölümün öğrenciye uymaması gibi durumlarda, başka bölümlere kolaylıkla geçiş imkanı da sağlanmaktadır.

İNGİLTERE’DE LİSANS EĞİTİMİ

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da lisans eğitimi 3 yıl sürerken, İskoçya’nın eğitim süresi ise 4 yıldır.

Genellikle Eylül aylarında başlayan programlar bazı okullarda Ocak, Mayıs ve Eylül gibi birden fazla başlangıç tarihine de sahiptir.

Programlara dahil olmak için başvurular genellikle bir yıl önceden başlar ve bu başvuru süreci program başlangıcından iki ay öncesine kadar devam edebilir. Ancak vize süresinin de zaman alacağı hesap edilerek başvuruların program başlangıcından 10 hafta öncesine kadar yapılmasında fayda vardır.

İngilterede’ki lisans dereceleri şu şekilde gruplandırılabilir;

Bachelor of Arts (BA): Sosyal bilimler alanı lisans derecesi

Bachelor of Science (BSc): Fen bilimleri alanı lisans derecesi

Bachelor of Engineering (BEng): Mühendislik alanı lisans derecesi

Bachelor of Medicine (MB): Tıp alanı lisans derecesi

Bachelor of Law (LLB): Hukuk alanı lisans derecesi

Bachelor of Architecture (BArch): Mimarlık alanı lisans derecesi

Bachelor of Education (BEd): Eğitim alanı lisans derecesi

Öğrencilerin herhangi bir İngiltere üniversitesine kabulu aşağıdaki 2 koşulu sağlamalarına bağlıdır.

1- Akademik olarak yeterli olmak

Üniversitelerin öğrencide aradığı akademik nitelikler okuldan okula ya da bölümden bölüme farklılık gösterebilir.

Türkiye ve İngiltere eğitim sistemleri birbirinden farklı olduğu için Türk öğrenciler genellikle akademik hazırlık olarak adlandırılan Foundation programı ile üniversitelere başlamaktadır. Bu program öğrencinin İngilizce yetisine bağlı olarak bir dönem ya da bir akademik yıl sürebilir. Foundation programlarının en büyük avantajı öğrenciler eğitim alacakları bölümle alakalı ön hazırlık dersleri alırken İngilizce seviyelerini de yükseltirler.

2- İngilizce dil yeterliliği

Öğrencilerin akademik eğitimlerine başlayabilmeleri için uluslararası bir sınav puanı ile İngilizce bilgilerini ispatlamaları gerekmektedir. Ancak ilk başvuru aşamasında öğrencilerin bunu kanıtlaması gerekmez. Geçerli sınav sonucunu daha sonra da iletebilirler.

Lisans eğitimine direkt olarak başlayacak öğrencilerden talep edilen IELTS puanı 6.0 iken, Foundation hazırlık programı ile lisans eğitimine başayacak olan öğrencilerden istenilen IELTS puanı 4.5’e kadar inebilmektedir.

Ayrıca öğrenciler IELTS puanına karşılık, TOEFL, CPE, PTE, CAE gibi kabul gören sınav sonuçlarıyla da başvuru yapabilirler.

İNGİLTERE’DE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

Birleşik Krallık’taki yüksek lisans programları 3 ana grupta incelenir. Bunlar:

1- Mezun öğrenciler için sertifika veya diploma programları,

2- Master (yüksek lisans) programları

3- Doktora programları

Mezun öğrenciler için sertifika veya diploma programlarının süresi 3 ay ile 1 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Bazı programların tamamlanmasının ardından yüksek lisans programlarına geçiş de gerçekleşebilmektedir.

Master (yüksek lisans) programları genellikle 1 yıl sürmektedir. 18 ay ya da 2 yıl süren programlar da bulunmaktadır.

Genel olarak Eylül aylarında başlayan programlar bazı okullarda Ocak, Mayıs ve Eylül gibi birden fazla başlangıç tarihine de sahip olabilirler.

Programlara dahil olmak için başvurular genellikle bir yıl önceden başlamaktadır ve bu başvuru süreci program başlangıcından iki ay öncesine kadar devam edebilir. Ancak vize süresinin de zaman alacağı hesap edilerek başvuruların program başlangıcından 10 hafta öncesine kadar yapılmasında fayda vardır.

İngilterede’ki yüksek lisans dereceleri şu şekilde gruplandırılabilir;

Master of Arts (MA): Sosyal bilimler yüksek lisansı derecesi

Master of Science (MSc): Fen bilimleri yüksek lisansı derecesi

Master of Business Administration (MBA): İşletme yüksek lisansı derecesi

Master of Law (LLM): Hukuk yüksek lisansı derecesi

Master of Education (MEd): Eğitim yüksek lisansı derecesi

Master of Architecture (MArch): Mimarlık yüksek lisansı derecesi

Master of Engineering (MEng): Mühendislik yüksek lisansı derecesi

Master of Literature (MLitt): Edebiyat yüksek lisansı derecesi

Master by Research (MRes): Araştırma ağırlıklı yüksek lisansı derecesi

Research – Doctorate Master (MPhil): Doktoraya geçiş amacı ile kullanılan araştırma ağırlıklı yüksek lisans dereceleri

Öğrencilerin herhangi bir İngiltere üniversitesine kabulu aşağıdaki 2 koşulu sağlamalarına bağlıdır.

1- Akademik olarak yeterli olmak

Üniversitelerin öğrencide aradığı akademik nitelikler veya iş deneyimleri okuldan okula ya da bölümden bölüme farklılık gösterebilir. Master programlarına başvuruda bulunurken öğrencilerin lisans dereceleri ile aldıkları eğitimler, katıldıkları seminerler ve sertifika programları, stajlar ve iş deneyimleri de büyük bir titizlikle incelenmektedir.

2- İngilizce dil yeterliliği

Öğrencilerin akademik eğitimlerine başlayabilmeleri için uluslararası bir sınav puanı ile İngilizce bilgilerini ispatlamaları gerekmektedir. Ancak ilk başvuru aşamasında öğrencilerin bunu kanıtlaması gerekmez. Geçerli sınav sonucunu daha sonra da iletebilirler.

Lisans eğitimine direkt olarak başlayacak öğrencilerden talep edilen IELTS puanı 6.0 iken, Foundation hazırlık programı ile lisans eğitimine başlayacak olan öğrencilerden istenilen IELTS puanı 4.5’e kadar inebilmektedir.

Ayrıca öğrenciler IELTS puanına karşılık, TOEFL, CPE, PTE, CAE gibi kabul gören sınav sonuçlarıyla da başvuru yapabilirler.

Detaylı programları görmek için tıklayınız…

 

GENEL OLARAK KABUL ŞARTLARI

İngiltere’de akademik kariyer yapmak ve birçok ülke tarafından kabul gören sertifika programlarına katılmak için genellikle aşağıdaki koşullar aranmaktadır.

– İngilizce dilinde yetkin olmak aranan en önemli niteliktir. TOEFL (550), TOEIC (760), IELTS (6.5) veya Cambridge sınavları başvuruda kabul gören sınav ve puan türleridir.

– Bu puanlara sahip olmayan öğrenciler 1 ya da 2 aylık bir hazırlık sürecinden geçer.

– Ayrıca öğrencilerin lisans diplomasına ya da dengi bir yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

– Bazı koşullarda ciddi ve önemli sayılabilecek iş tecrübeleri de lisans derecesinin yerine geçebilmektedir.

– Bu gibi durumlarda lisans diploması zorunluluğu olmamaktadır.

– Ayrıca öğrencilerden başvuru mektuplarını sunarken CV, not dökümü, transkript ve diplomalarının birer örneği veya mevcut iş görüşmeleri / iş tecrübelerine ait bir belge hazırlamaları gerekmektedir.

SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI

Dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan sertifika ve diploma programları akademik eğitim almanın kolay ve ucuz bir yoludur. Lojistikten havacılığa, reklamcılıktan finansa kadar onlarca program sunan üniversiteler ve kolejler bulunmaktadır.

Programlar dört hafta ile bir yıl arasında sürebilmektedir. Amaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda size özel program planı da yapılabilmektedir.

Alacağınız sertifika ya da diploma programı birçok üniversitede geçerliliği olan uluslararası özelliklere sahiptir.

Öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alandaki becerilerini üst düzeye çıkaran bu programlarda işletme yönetimi, finans, halkla ilişkiler, uluslararası işletme, turizm, pazarlama, fen, teknoloji, bilgisayar programlama ve proje yönetimi gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı’nı tamamlayan her öğrenci sertifika almaya hak kazanır.

Başlıca Sertifika Programları

İşletme Yönetimi

Finans

Halkla İlişkiler

Havacılık

Reklamcılık

Askeri İngilizce

Moda Tasarımı

Hukuk İngilizcesi

Turizm

Lojistik

Uluslararası İşletme

Pazarlama

Fen bilimleri

Bilgisayar Programlama ve Proje Yönetimi

SERTİFİKA/DİPLOMA PROGRAMLARI İLE MASTER PROGRAMI ARASI FARKLAR

Bu programlar arasındaki en önemli fark öğretim yöntemi ve süresidir.

Uluslararası Sertifika / Diploma Programları öğrencilere uygulamalı bir öğrenme tecrübesi kazandırmayı, alanlarında uzmanlaştırmayı amaçlar ve iş hayatına en kısa sürede hazır hale gelmelerini sağlar. Master ve MBA programları bazı pratik becerilerle birlikte alanının kuramını öncelik sırasına alır. Uluslararası Sertifika / Diploma Programları ise pratiğe odaklanırken 2 yıl ya da daha fazla süren MBA programlarına göre 1-9 ay arasında sürer.

Bilgi istek formu

Bilgilerinizi doldurun, en kısa sürede size geri dönelim…